Onderzoek naar leefbaar loon

De modemanagementstudentes aan TMO Fashion Business School in Doorn, Lin Liem en Michelle Benoist, hebben in het voorjaar van 2017 onderzoek gedaan naar leefbare lonen in de mohair industrie in Zuid-Afrika, in opdracht van The Knitwit Stable.

Tijdens het onderzoek zijn ze tot veel nieuwe inzichten gekomen met betrekking tot de definitie van een leefbaar loon en de naleving van de uitbetaling van een leefbaar loon. Een leefbaar loon lijkt vanzelfsprekend, maar dit is in veel landen nog steeds niet het geval. Dit is raar want een leefbaar loon is een mensenrecht. In de praktijk blijkt het dat de definitie van een leefbaar loon in veel gevallen nog niet duidelijk is, iedereen heeft hier een andere mening over, aldus Lin en Michelle. Met dit onderzoek hopen zij bewustzijn te creëren omtrent de uitbetaling van leefbare lonen binnen de textielindustrie. De uitkomst van het onderzoek is niet geheel concreet, daarvoor is meer onderzoek in Zuid-Afrika nodig,

Conclusies uit hun rapport

Voor de mohair industrie bedraagt het maandelijkse minimumloon voor de sector ‘farm’ R3.001,13 (+/- € 210), voor de grondstofverwerkingsindustrie ligt dit hoger, namelijk R7.153,20 (€+/- 500). In 2018 wordt er in Zuid-Afrika het nationaal minimumloon geïmplementeerd dat voor elke sector van toepassing is. Het nationaal minimumloon voor een 45-urige werkweek bedraagt R3.900 (+/- € 275 per maand. Er bestaan meerdere methoden om het leefbare loon te berekenen. Voor Zuid-Afrika is er geen algemeen leefbaar loon berekend. Er is wel een armoedegrens berekend die rekening houdt met niet alleen de werknemer zelf, maar iedereen die de werknemer met zijn/haar salaris moet onderhouden. Deze armoedegrens wordt de ‘working poor line’ genoemd. Door 10% (voor vrije uitgaven, zoals sparen, recreatie en onverwachte uitgaven) bij de working poor line te rekenen, is het leefbaar loon voor Zuid- Afrika vastgesteld. Uit deze berekening is een leefbaar loon van R4.928 (+/- € 345) gekomen.

Conclusie

Uit de vergelijking tussen de minimumlonen en het berekende leefbare loon voor Zuid-Afrika is gebleken dat het minimumloon voor medewerkers op boerderijen lager ligt dan het leefbare loon. Het minimumloon voor medewerkers in de fabrieken ligt hoger dan het leefbare loon.

Het volledige rapport is uiteraard op te vragen bij The Knitwit Stable.

Leefbaar loon.